Zoomaus

Panorointi tietokonegrafiikassa
Mitä on zoomaus ja panorointi? Määritelmä. Zoomaus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden muuttaa asiakirjan tai kuvan näkymää. Sitä voidaan käyttää kahde...
Mikä on tietokonegrafiikan zoomaus?
Mitä tarkoitat tietokonegrafiikan zoomauksella? Zoomaus tarkoittaa yksinkertaisesti kuvan suurentamista siinä mielessä, että kuvan yksityiskohdat tuli...