Peer-to-peer

Suunniteltu peer-to-peer-tiedonsiirtoon?
Mitä työkalua käytetään vertaisviestintään? Peermon Vertaisverkon seurantatyökalu. Mitä on peer-to-peer data? Vertaisverkkotoimintaan kuuluu tiedonsii...
Erittäin suuria peer-to-peer-verkkoja on syntynyt hyödyntämään Internetiä True or fales?
Mikä on vertaisverkkokyselyn etu? -Vertaisverkko on helpompi asentaa ja käyttää, mikä tarkoittaa, että voit käyttää vähemmän aikaa vertaisverkon määri...
Mitkä ovat esimerkkejä P2P-verkkoohjelmistoista?
Mitkä ovat kolme suosituinta ja käytetyintä P2P-verkkoa? Kun otetaan huomioon, kuinka monta asiakasta kullekin on saatavilla, tällä hetkellä kolme par...
Mikä on peer-to-peer (P2P) -järjestelmämalli (käyttöjärjestelmä)?
Mikä on vertaisverkkomalli, selitä, kuinka se toimii? Vertaisverkossa verkossa olevat tietokoneet ovat tasa-arvoisia, ja jokainen työasema tarjoaa pää...
Peer-to-peer-prosessi osi-mallissa pdf
Mikä on peer-to-peer-prosessi OSI-mallissa? Protokollakerrokset voidaan määrittää siten, että viestintä kerroksen sisällä on riippumaton käytettävän k...
Peer-to-peer-viestintäprotokolla
Mikä on peer-to-peer-protokolla? Kahden samassa verkossa olevan tietokoneen välinen suhde siten, että ne voivat jakaa tietoja ilman, että kolmannen ti...
Vertaisverkossa, joka hallitsee laitteita
Miten vertaisverkko toimii? Vertaisverkossa verkossa olevat tietokoneet ovat tasa-arvoisia, ja jokainen työasema tarjoaa pääsyn resursseihin ja tietoi...
Esimerkkejä vertaisverkoista
Missä vertaisverkkoja käytetään?? Koska käyttäjät voivat hallita tietokoneidensa tiedostojen ja resurssien käyttöä, verkon hallintaa ei hallitse yksi ...
Mikä on ehdotettu kpl enimmäismäärä vertaisverkossa?
Miksi rajoitamme yleensä peer-to-peer-verkon vain 10 tietokoneeseen?? Kun vertaisverkko kasvaa yli 10 tietokoneen, se alkaa todennäköisesti kärsiä suo...
Mikä on peer-to-peer-sovelluksen ominaisuus cisco
Mikä on vertaissovelluksen CCNA ominaisuus? P2P-sovelluksen avulla laite voi toimia sekä asiakkaana että palvelimena samassa tiedonsiirrossa, kuten ku...
Samankaltaisuudet vertaisverkon ja asiakaspalvelimen välillä
Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on vertaisverkon ja asiakas/palvelin-verkon välillä?? Keskeinen ero Client-Server- ja Peer-to-Peer-verkon välillä on, ett...
Peer-to-peer on
Mitä vertaisviestinnällä tarkoitetaan? Peer-to-peer (P2P) on hajautettu viestintämalli, jossa jokaisella osapuolella on samat ominaisuudet ja kumpi ta...