Voimassaolo

Mitä on vadility?
Miten määrittelet validiteetin? Validiteetti viittaa siihen, kuinka tarkasti menetelmä mittaa sitä, mitä sillä on tarkoitus mitata. Jos tutkimuksella ...
Näistä lähteistä kerätyn tiedon oikeellisuuden tarkistaminen?
Miksi tiedon oikeellisuuden tarkistaminen on tärkeää?? Validiteetti on tärkeä, koska se määrittää, mitä kyselyn kysymyksiä käytetään, ja auttaa varmis...
Validiteetin merkitys
Mikä on paras validiteetin määritelmä? Validiteetti on oikean tai totuuden laatua. Kun väite on totta ja sen tukena on paljon todisteita, tämä on esim...
Arvioinnin pätevyys
Mikä on validiteetti arviointiesimerkissä? Arviointityökalun validiteetti on sitä, missä määrin se mittaa sitä, mitä se on suunniteltu mittaamaan ilma...
Voimassaolotyypit
Mitkä ovat 6 kelpoisuustyyppiä? Seuraavat kuusi kelpoisuustyyppiä ovat yleisesti käytössä eli., Face validity, Content validity, Ennustava validiteett...
Mitä kelvollinen data tarkoittaa?
Mikä on esimerkki kelvollisista tiedoista? Yksinkertaisesti sanottuna validiteetti viittaa siihen, kuinka hyvin instrumentti mittaa sitä, mitä sillä o...
Pätevyys ja luotettavuus
Mikä on esimerkki luotettavuudesta ja pätevyydestä? Jos vaakasi on esimerkiksi 5 paunaa poissa, se lukee painosi joka päivä yli 5 paunalla. Vaaka on l...