Työttömyys - Sivu 2

Et voi tällä hetkellä rekisteröityä verkkopalveluihin
Kuinka rekisteröidään ides?Voinko puhua jonkun kanssa IDES:stä?Mistä tiedän, onko työttömyys hyväksytty Illinoisissa??Mistä löydän Illinoisin työttöm...
Washingtonin viikoittainen työttömyyskorvausmäärä
Voit jättää viikoittain hakemuksesi verkossa osoitteessa esd.wa.hallitus tai puhelimitse numeroon 800-318-6022. Voit jättää viikoittain hakemuksesi mi...
Työttömyys robottien takia
Aiheuttaako robotit työttömyyttä?Millaista työttömyyttä robotit aiheuttavat?Vähentävätkö robotit ihmisten työllisyyttä?Mitä kutsutaan tekniikan aiheu...
Deindustrialisaatio
Deindustrialisaatio on yhteiskunnallinen ja taloudellinen muutosprosessi, joka johtuu teollisen kapasiteetin tai toiminnan, erityisesti raskaan teolli...
Rakenteellinen työttömyys
Rakennetyöttömyys on pitkäaikaistyöttömyyttä, joka syntyy talouden muutosten seurauksena. Tämän tyyppistä työttömyyttä tapahtuu, koska vaikka työpaikk...
Työttömyyden tyypit
Työttömyyttä on kolme päätyyppiä – suhdanne-, rakenteellinen ja kitkatyöttömyys. Käytännössä näitä ei voi mitata suoraan, ja ne voivat usein mennä pää...