Postfix

Etuliite postfix
Mikä on etuliite ja jälkiliite? Etuliitelausekkeen merkintä edellyttää, että kaikki operaattorit edeltävät kahta operandia, joiden parissa ne työskent...
Postfix notation python
Mikä on postfix-merkintä Pythonissa? Postfix-merkintää käytetään edustamaan algebrallisia lausekkeita. Postfix-muodossa kirjoitetut lausekkeet arvioid...
Postfix ilmaisu
Mikä on postfix-lauseke A +( B * C? A + B * C kirjoitetaan etuliitteessä muodossa + A * B C. Kertolasku tulee välittömästi ennen operandia B ja C, mik...
Mikä on postfix ja infix?
Mitä hyötyä infixistä on postfixille? Infix-lausekkeet ovat ihmisten luettavissa ja ratkaistavissa. Voimme helposti erottaa operaattoreiden järjestyks...