Olap

Olap poraa alas
Mitä on drill down ja rollup OLAPissa? Drill-down viittaa prosessiin, jossa dataa tarkastellaan yksityiskohtaisemmalla tasolla, kun taas kokoaminen vi...
Esimerkki Olap-kuutiosta
Mihin OLAP-kuutioita käytetään? OLAP-kuutio on tietorakenne, joka voittaa relaatiotietokantojen rajoitukset tarjoamalla nopean data-analyysin. Kuutiot...
Mitä on online-analyyttinen käsittely
Mikä on online-analyyttinen käsittelyjärjestelmä? Online Analytical Processing (OLAP) on ohjelmistoluokka, jonka avulla käyttäjät voivat analysoida ti...
Milloin neuvoisit yritystä käyttämään olapia?
Milloin yrityksen tulee käyttää OLAPia?? OLAP mahdollistaa tietojen järjestämisen moniulotteiseen malliin, jonka avulla yrityskäyttäjien on helppo ymm...
Olap avoin lähdekoodi
Mikä on OLAP-lähde? OLAP on tietokantatekniikka, joka on optimoitu kyselyihin ja raportointiin tapahtumien käsittelyn sijaan. OLAPin lähdetiedot ovat ...
Miten vertaat oltptä ja olapia?
Voitko verrata ja verrata OLTPtä ja OLAPia? OLTP on tapahtumien käsittely, kun taas OLAP on analyyttinen käsittelyjärjestelmä. ... Perusero OLTPn ja O...
Selitä OLAP- ja OLTP-järjestelmä esimerkin avulla?
Mikä on OLAP ja OLTP esimerkillä? OLAP on lyhenne sanoista On-Line Analytical Processing. Sitä käytetään useiden tietokantajärjestelmien tietokantatie...