Ohje

Mitä käyttöohjedekooderia käytetään?
Mikä on käskydekooderin tehtävä mikro-ohjaimessa? Käskydekooderi (1) Tämä tulkitsee käskyrekisterin sisällön ja määrittää tarkat vaiheet, joita tulee ...
Mikä tietokoneen komponentti pitää kirjaa suoritettavan ohjelmointikäskyn muistissa olevasta osoitteesta?
Mikä on rekisteri, joka pitää seuraavan suoritettavan käskyn osoitteen päämuistissa?? eip Käskyosoitin on prosessorirekisteri, joka sisältää seuraavan...
Selitä, kuinka tietokone seuraa ohjeita ja mihin se sijoittaa juuri hakemansa ohjeet?
Kuinka ohjeet tallennetaan tietokoneeseen? Ohjeet tallennetaan muistiin ja PC-rekisterin sisältöä käytetään aloitusosoitteena, josta luetaan seuraavak...
Mikä on käskypuskurirekisteri?
Mitä hyötyä käskypuskurirekisteristä on? Se toimii puskurina, jonka avulla prosessori ja muistiyksiköt voivat toimia itsenäisesti ilman, että pienet t...
Mitkä ovat opetussyklin eri vaiheet?
Mikä on ohjejakso kaaviolla? Tilakaavio käskysyklin käskyn osoitteen laskemiselle − Lasketaan seuraavan käskyn osoite. Pysyvä numero lisätään aiemman ...
Mitkä ovat opetussyklin neljä vaihetta?
Mitkä ovat opetussyklin vaiheet? Se koostuu kolmesta päävaiheesta hakuvaiheesta, dekoodausvaiheesta ja suoritusvaiheesta. Mitkä ovat CPUn käsittelemän...
Selitä 8086n käskyjoukko esimerkein?
Selitä kuinka monta käskyä 8086-mikroprosessori tukee? Se on 16-bittinen ja jaettu kahteen 8-bittiseen rekisteriin AH ja AL suorittaakseen myös 8-bitt...
Mikä on termi ohjeille, jotka kertovat tietokoneelle, mitä tehdä??
Mikä on ohjesarja tietokoneelle? Ohjelma on joukko ohjeita, jotka tietokone voi suorittaa tietyn tehtävän suorittamiseksi. Kokoelmaa tietokoneohjelmia...
Mikä on ohje tai ohjesarja, jota käyttäjä noudattaa suorittaakseen toiminnon tietokoneella?
Ovat ohjeita, jotka ohjaavat tietokoneen toimintaa? On joukko ohjeita, joita tietokone noudattaa suorittaakseen tehtävän. Ohjelmistot, joita kutsutaan...
Mitkä ovat käskyjoukon toiminnot tietokoneessa?
Mikä on pienennetyn ohjesarjan tietokoneen tehtävä? RISC (reduced instruction set computer) on mikroprosessori, joka on suunniteltu suorittamaan piene...
Selitä käskyn suoritussykli?
Mikä on käskyjen suoritussykli käskyille? Käskyjakso on aika, jonka CPU tarvitsee suorittaakseen yhden käskyn. Ohjejakso on CPUn perustoiminto, joka k...
Mitkä ovat käskyn suorittamisen eri vaiheet?
Mitkä ovat käskyn suoritussyklin neljä vaihetta? Käskyjaksossa on periaatteessa neljä vaihetta käskyn nouto muistista, haetun käskyn dekoodaus, osoitt...