Tietokanta

Mikä on uusin tietokantatekniikka?
Mitä ovat nykyaikaiset tietokantatekniikat? Nykyään yleisin tietokantatekniikka on relaatiotietokanta. Relaatiotietokannat tallentavat tiedot normalis...
Kuinka hallita tietokantaa tietokoneellani?
Mitä on tietokannan hallinta? Tietokannan hallinnan avulla henkilö voi järjestää, tallentaa ja hakea tietoja tietokoneelta. Tietokannan hallinta voi m...
Voitko antaa minulle esimerkkejä jokapäiväisistä tietokannoista?
Mitkä ovat 3 esimerkkiä yleisistä tietokannoista?? Joitakin esimerkkejä suosituista tietokantaohjelmistoista tai DBMS-järjestelmistä ovat MySQL, Micro...
Mikä on esimerkki tietokonepohjaisesta tietokannasta?
Mikä on tietokoneistettu tietokanta? Tietokoneistettu tietokanta sisältää hyvin organisoituja elektronisia tiedostoja, jotka on tallennettu paikkaan, ...
1 Kuinka lataat tietokannan suoraan palvelimelle 2 kuinka lataat tietokannan palvelimelta Kerro ystävällisesti kaikki mahdollisuudet mahdollisimman pian.?
Miten palvelin muodostaa yhteyden tietokantaan? Yhteydet muodostetaan antamalla taustalla olevalle ohjaimelle tai palveluntarjoajalle yhteysmerkkijono...
Voivatko tietokannat tallentaa suuria määriä tietueita useimmista asioista?
Mikä on paras tietokanta suurille tiedoille? MongoDBtä pidetään myös parhaana tietokantana suurille tekstimäärille ja parhaana tietokanta suurelle dat...
Mitkä ovat DBMSn luokitukset?
Mikä on tietokanta ja tietokannan luokitus? Tietokannan hallintajärjestelmän luokittelu perustuu useisiin parametreihin, kuten DBMSn rakentamiseen käy...
Mikä on dbmsn rooli?
Mitkä ovat DBMSn roolit ja edut? Tietokannan hallintajärjestelmä (DBMS) määritellään ohjelmistojärjestelmäksi, jonka avulla käyttäjät voivat määrittää...
Mitä tarvitaan oikein suunniteltuun tietokantaan?
Mitä sinun tulee sisällyttää tietokannan suunnitteluasiakirjaan? Asiakirjassa kuvataan, kuinka tietokanta tukee [Application]-tietomallia loogisten ja...
Onko suhde tietokantaobjekti?
Onko suhde tietokantaobjekti? Datamalli on abstrakti malli, joka edustaa tietoobjekteja, näiden dataobjektien välistä tietovirtaa ja näiden tietoobjek...
Mikä tietokanta mielestäsi on?
Miten selität, mikä tietokanta on?? Tietokanta on järjestetty kokoelma jäsenneltyä tietoa tai dataa, joka on tyypillisesti tallennettu sähköisesti tie...
Mitä eroa on DBn ja DBMSn välillä?
Onko MySQL tietokanta vai DBMS? MySQL on tietokannan hallintajärjestelmä. Tarkoittaako DB tietokantaa? Mitä tietokanta (DB) tarkoittaa? Tietokanta (DB...