Chmod

Mitä chmod 654 tarkoittaa?
Mitä chmod 640 tarkoittaa? Esimerkki lupamerkkijonosta olisi chmod 640 file1, mikä tarkoittaa, että omistajalla on luku- ja kirjoitusoikeudet, ryhmäll...
Chmod-komento
Mitä chmod 777 tarkoittaa? 777-oikeuksien asettaminen tiedostolle tai hakemistolle tarkoittaa, että kaikki käyttäjät voivat lukea, kirjoittaa ja suori...