Tarkastaa

Millaisia ​​tietokoneiden auditointityökaluja on saatavilla?
Mitä ovat auditointityökalut? Yleensä tarkastustyökalu on kaikki mitä tilintarkastajat käyttävät tarkastuksen suorittamiseen. Tarkastustyökalu voi oll...
Mikä on tietokoneen auditointiprosessi?
Voitko selittää tietokoneen auditointiprosessin? Tietokoneauditointi on systemaattinen ja looginen prosessi, joka noudattaa riskiperusteista lähestymi...
Mitkä ovat tietokoneen kautta suoritetun auditoinnin edut?
Mitä on tarkastus tietokoneen kautta? Tietokoneen kautta suoritettava auditointi kuvaa auditoijien eri vaiheita arvioidakseen asiakkaan ohjelmistoja j...
Tarkastuslokit tulee tarkistaa, kuinka usein?
Kuinka usein tarkastuslokit tulee tarkistaa? Asiakkaallasi tai organisaatiollasi voi olla erityisiä vaatimuksia ja suosituksia tarkastuslokiin liittye...
Mitkä ovat ennakkotarkastuksen haitat?
Onko ennakkotarkastus tarpeen? Ennakkotarkastuksen suorittamisen tarve Esitarkastuksen suorittavien yritysten pääasiallinen perustelu on varmistaa, et...
Laitteiston hallinta on tärkeää niiden tarkastajalle
Mikä on laitteistotarkastuksen tarkoitus? Laitteiston auditoinnin tehtävänä on varmistaa, että kaikki laitteistosi ovat ajan tasalla, toimivat parhaan...
Tietokonetta auditointityökaluna käyttävien auditointimenettelyjen sovellukset viittaavat
Mikä on tietokoneen käyttö auditoinnissa? Tietokoneavusteisia auditointitekniikoita käytetään useiden tarkastustoimenpiteiden ja -prosessien suorittam...
Tietokoneen kautta suoritetun auditoinnin edut ja haitat
Mitä on tarkastus tietokoneen kautta? Tietokoneen kautta suoritettava auditointi kuvaa auditoijien eri vaiheita arvioidakseen asiakkaan ohjelmistoa ja...
Tarkastusta tietokoneen kautta käytetään todennäköisimmin silloin, kun
Mitä on tarkastus tietokoneen kautta? Tietokoneen kautta suoritettava auditointi kuvaa auditoijien eri vaiheita arvioidakseen asiakkaan ohjelmistoa ja...
Mitä seuraavista tehtävistä ei voitu suorittaa, kun käytetään yleistä tarkastusohjelmistopakettia?
Mikä seuraavista ei ole toiminto, joka voidaan suorittaa yleisellä auditointiohjelmistolla)? Ominaisuuksiin kuuluvat matemaattiset laskelmat, kerrostu...
Paras sisäisen tarkastuksen ohjelmisto
Mitä ohjelmistoja tilintarkastajat käyttävät? Fastpath Assure. HighBond. LogicGate riskipilvi. Netwrix Auditor (aiemmin Strongpoint) Mikä on auditoint...
Ulkoinen auditointiohjelmisto
Mitä on ulkoinen tarkastus esimerkin avulla? Esimerkki ulkoisesta tarkastuksesta Tarkoittaa, että kuka tahansa voi myydä tai ostaa näiden yritysten os...